VIANOČNÉ TRHY

Prihláška pre stánkarov na stiahnutie:
>>>PRIHLÁŠKY NA STIAHNUTIE TU<<<

PRIHLÁŠKU JE POTREBNÉ DORUČIŤ DO: 28. 11. 2023. Pre veľké množstvo prijatých prihlášok budeme kontaktovať len vybratých uchádzačov.


Adresy pre zaslanie prihlášky:

- poštová adresa: 
Mestské kultúrne centrum,
Nám.sv.Michala 3,
920 01 Hlohovec

- e-mail:
infocentrum@mkchlohovec.sk

 

Mestské kultúrne cetrum Hlohovec ako organizátor Vianočných trhov a správca trhových miest si vyhradzuje právo výberu a umiestnenia predajcov a sortimentu. 

Mestské kultúrne centrum Hlohovec si ako organizátor Vianočných trhov a správca trhových miest vyhradzuje právo na:

  • zmenu požadovaných typov stánkov
  • umiestnenie stánkov a stánkarov v teréne
  • zamietnutie žiadosti zo závažných dôvodov, ako napr.: neúplná žiadosť alebo nedoručenie žiadosti aj s náležitými prílohami včas, nedostatok voľných stánkov k dispozícii, nevhodnosť ponúkaného tovaru alebo vlastného stánku a pod.

 


Image by <a href="https://www.freepik.com/free-vector/hand-drawn-christmas-frames-borders_6201671.htm#query=hand%20drawn%20christmas%20border&position=48&from_view=search&track=ais&uuid=b0cbd4d3-0fdc-415a-8f2f-1badbb0563d5">Freepik</a>