Služby

Okrem organizovania kultúrnych a spoločenských podujatí ponúkame aj nasledovné služby:

  • prenájom priestorov (Empírové divadlo, Kino ÚSMEV, AXA Klub, Amfiteáter Hlohovec, Zámok Hlohovec)
  • propagovanie podujatí prostredníctvom sociálnych sieti a výlepu plagátov
  • prenájom stánkov a stand up stolov
  • vyhlasovanie oznamov Mestským rozhlasom (oznamy týkajúce sa kultúrnych a športových aktivít)

Informačné centrum, ktoré prevádzkujeme zabezpečuje nasledovné služby:

  • poskytovanie informácii k plánovaným podujatiam
  • predaj vstupeniek na podujatia
  • predaj suvenírov
  • poskytovanie informácií pre turistov 

Stay informed about our latest news

Sign in into our newsletter and we will send you news directly to e-mail.