Knižničný a výpožičný poriadok

Knižničný a výpožičný poriadok Mestskej knižnice v Hlohovci nájdete v priloženom PDF:

Kniznicny_a_vypozicny_poriadok_Mestskej_kniznice_Hlohovec_2.pdf

Stay informed about our latest news

Sign in into our newsletter and we will send you news directly to e-mail.