Cenník prenájmov

EMPÍROVÉ DIVADLO:

Svadobná oslava**        500 Eur/deň
Stužková slávnosť, ples 400 Eur/deň
Komerčné podujatie 100 Eur/hod.
Prehliadka divadla  1 Eur dospelí/0,50 Eur deti
Svadobné FOTENIE 10 Eur/hod.
   

K POPLATKU ZA SVADOBNÚ OSLAVU, STUŽKOVÚ SLÁVNOSŤ ALEBO PLES  sa účtuje príplatok 100 eur v prípade cateringu, s ktorým súvisia ďalšie náklady na dodatočnú miestnosť a zariadenie na uskladnenie jedál.

**Postup pri objednávke prenájmu: 

Po obdržaní Vašej písomnej objednávky e-mailom na  prenajmy@mkchlohovec.sk , Vám písomne potvrdíme termín. Po vzájomnej dohode na termíne podpisu zmluvy s konkrétnymi podmienkami konania svadby v našej kultúrnej pamiatke,  zaplatíte zálohu 50% zo sumy prenájmu.

Pre konanie svadieb a spoločenských podujatí poskytujeme: 

  • sedenie pre 100 osôb, stoly, stoličky
  • chladničku 1000 l

Prenájom priestoru je:  od 8:00 hod. ráno do 11:00 hod. nasledujúceho dňa.

V prípade predĺženia termínu sa dopláca suma 50 €/hod.

Priestor sa preberá/odovzdáva čistý a uprataný,  v stave, v akom bol odovzdaný/prebratý.

  


KINO ÚSMEV:

PRENÁJOM SÁLY 150 € / hod.
KOMERČNÉ PODUJATIA (KONCERTY, DIVADLÁ) dohodou

SPOLOČENSKÁ MIESTNOSŤ KNIŽNICE/AXA:

JEDNORÁZOVÝ KOMERČNÝ PRENÁJOM (predaj)

DLHODOBÝ PRENÁJOM

JEDNORÁZOVÝ NEKOMERČNÝ PRENÁJOM

dohodou

6 € / 1 hod.

7 € / 1 hod.SLUŽBY:

OZVUČENIE (PRENÁJOM TECHNIKY+ZVUKÁR)   200 € / deň
UPRATOVANIE POČAS PODUJATIA  5 € / 1 hod.
SLUŽBA / TECHNIK – PRACOVNÉ DNI 5 € / 1 hod.
SLUŽBA / TECHNIK – VÍKENDY A SVIATKY        6 € / 1 hod.
INÉ PODĽA DOHODY  

 


VÝLEP PLAGÁTOV:

VZN MESTA HLOHOVEC č. 207/2018 O UMIESTŇOVANÍ PLAGÁTOV NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH V MESTE HLOHOVEC:

VZN_207_2018.pdf

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 232/2018, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 207/2018 o umiestňovaní plagátov na verejných priestranstvách v meste Hlohovec:

VZN_232_2018.pdf

Vylepujeme iba kultúrno-spoločenské alebo športové podujatia pre širokú verejnosť.

CENNÍK

 
MIMORIADNY VÝLEP: + 35 € (okres Hlohovec)

MESTSKÝ ROZHLAS:

MESTSKÉ KULTÚRNE CENTRUM vyhlasuje oznamy – pozvánky na kultúrno-spoločenské alebo športové podujatia pre širokú verejnosť BEZPLATNE.

Službu vyhlasovania oznamov komerčného charakteru, t.j. predaj tovaru, ponuka služieb, práce a pod. NEPOSKYTUJEME.

 


VÝPOŽIČKY VYBAVENIA DOHODOU.

V PRÍPADE ŠKÔL, ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ, CHARITATÍVNYCH ZARIADENÍ A  NEKOMERČNÝCH AKTIVÍT MOŽNÁ ZĽAVA Z PRENÁJMU MAXIMÁLNE DO VÝŠKY 50%.


KAPACITA PRIESTOROV:

EMPÍROVÉ DIVADLO 180 osôb
KINO ÚSMEV 286 osôb
KNIŽNICA – SPOLOČENSKÁ MIESTNOSŤ 40 osôb
AXA KLUB – ŠTÚDIO

40 osôb

AMFITEÁTER HLOHOVEC                   

800 osôb

 

 

 

Zostaň informovaný o našich novinkách

Prihlás sa do nášho newslettra a budeme ti zasielať novinky priamo na e-mail.