Axa klub

Zmodernizovaný priestor spoločenskej miestnosti AXA klubu využívame na komornejšie akcie
s kapacitou do 60 miest. Sú preto ideálne na besedy, prednášky, záujmové krúžky či pre občianske združenia.

Bližšie informácie o možnostiach prenájmu nájdete na http://www.kultura.hlohovec.sk/page/14196/prenajom-priestorov