Oznamy

V tejto časti budú aktualizované všetky informácie, ktoré sa týkajú akýchkoľvek zmien oproti plánovanému programu: