Mestská knižnica

Mestská knižnica je okrem priestoru na výpožičky kníh aj miestom, kde organizujeme pravidelné zaujímavé besedy s pozvanými spisovateľmi. Nakoľko sme uspeli pri získavaní rôznych finančných grantov, vo vynovených priestoroch detského oddelenia radi deti trávia aj svoj voľný čas po škole.

Aktuálne informácie o podujatiach nájdete na facebook stránke https://www.facebook.com/kniznicahc/